CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Označení na obalu - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Název léku : CaniLeish
ATC: QI070AO
Látka: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Výrobce: Virbac S.A

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení 1 injekční lahvička lyofilizátu a 1 injekční lahvička rozpouštědla

Balení 1 injekční lahvička lyofilizátu, 1 injekční lahvička rozpouštědla, 1 injekční stříkačka a 1 jehla Balení 3 injekční lahvičky lyofilizátu a 3 injekční lahvičky rozpouštědla

Balení 5 injekčních lahviček lyofilizátu a 5 injekčních lahviček rozpouštědla

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CaniLeish lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

L. infantum Proteiny (ESP) ≥100 µg

3.LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

4.VELIKOST BALENÍ

1 dávka.

3 dávky.

5 dávek.

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Spotřebujte bezprostředně po naředění.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před světlem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení 10 injekčních lahviček lyofilizátu a 10 injekčních lahviček rozpouštědla Balení 15 injekčních lahviček lyofilizátu a 15 injekčních lahviček rozpouštědla Balení 25 injekčních lahviček lyofilizátu a 25 injekčních lahviček rozpouštědla Balení 30 injekčních lahviček lyofilizátu a 30 injekčních lahviček rozpouštědla Balení 50 injekčních lahviček lyofilizátu a 50 injekčních lahviček rozpouštědla

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CaniLeish lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá dávka 1 ml obsahuje:

L. infantum Proteiny (ESP) ≥100 µg

3.LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

4.VELIKOST BALENÍ

10 dávek.

15 dávek.

25 dávek.

30 dávek.

50 dávek.

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6.INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7.ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Spotřebujte bezprostředně po naředění.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před světlem.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Injekční lahvička s 1 dávkou lyofilizátu

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CaniLeish lyofilizát

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.OBSAH DLE HMOTNOSTI, DLE OBJEMU NEBO POČTU DÁVEK

1 dávka

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Spotřebujte bezprostředně po rekonstituci.

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Injekční lahvička s 1 dávkou rozpouštědla

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CaniLeish rozpouštědlo

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %)

3.OBSAH DLE HMOTNOSTI, DLE OBJEMU NEBO POČTU DÁVEK

1 ml

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

5.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře