Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QP53AX65

A.DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže

MERIAL

4, Chemin du Calquet 31000 Toulouse Cedex Francie

B.PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C.DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se.

Komentáře