Convenia (cefovecin) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QJ01DD91

A.DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Itálie

B.PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Držitel tohoto rozhodnutí o registraci musí informovat Evropskou komisi o marketingových plánech veterinárního přípravku povoleného tímto rozhodnutím.

C.DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se.

Komentáře