Název léku - H

Druhy Název léku ATC Látka Výrobce
Telata, právě narozená
Halocur QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
Skot Hiprabovis IBR Marker Live QI02AD01 live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50 Laboratorios Hipra S.A