Název léku - K

Druhy Název léku ATC Látka Výrobce
Skot (krávy a jalovice)
Kexxtone / 2 / 3 / 4 / 5 QA16QA06 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited