Název léku - K

Druhy Název léku ATC Látka Výrobce
Skot (krávy a jalovice)
Kexxtone QA16QA06 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited