Masivet (masitinib mesylate) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QL01XE90

Obsahy článků

A.DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Francie

B.PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek vydáván pouze na lékařský předpis.

C.DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se.

Komentáře