Meloxidolor (meloxicam) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QM01AC06

A.VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Název a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nizozemsko

B.PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C.DEKLARACE HODNOT MRL

Léčivá látka v přípravku Meloxidolor je povolenou látkou, která je charakterizována v tabulce 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010:

Farmakologicky

Indikátorové

Druhy

MRL

Cílové

Další

Léčebné

léčivá látka

reziduum

zvířat

 

tkáně

ustanovení

zařazení

Meloxikam

Meloxikam

Skot,

20 µg/kg

Svalovina

Žádné

Protizánětlivé

 

 

kozy,

65 µg/kg

Játra

 

látky /

 

 

prasata,

65 µg/kg

Ledviny

 

Nesteroidní

 

 

králík,

 

 

 

antiflogistika

 

 

koňovití

 

 

 

 

 

 

Skot,

15 µg/kg

Mléko

 

 

 

 

kozy

 

 

 

 

Pomocné látky uvedené v SPC v bodě 6.1 jsou povolenými látkami, pro které buď tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 uvádí, že nejsou požadovány MRL, nebo nespadají do působnosti nařízení (ES) č. 470/2009, pokud jsou použity pro tento přípravek.

Komentáře