Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Látka: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Výrobce: Intervet International BV

Obsahy článků

A.VÝROBCE BIOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce biologicky účinných látek

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemsko

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemsko

B.PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C.DEKLARACE HODNOT MRL

Není určeno pro potravinová zvířata.

Komentáře