Czech
Vybrat jazyk stránek

Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Látka: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Výrobce: Merial

A. VÝROBCE(I) BIOLOGICKY ÚČINNÉ(ÝCH) LÁTKY (LÁTEK) A DRŽITEL(É) POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ(Í) ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce(ů) biologicky účinné(ých) látky (látek)

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l´Aviation

F-69800 SAINT-PRIEST

FRANCIE

MERIAL

Laboratoire Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux F-69007 LYON FRANCIE

Jméno a adresa výrobce(ů) odpovědného(ých) za uvolnění šarže

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l´Aviation

F-69800 SAINT-PRIEST

FRANCIE

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

C. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽITÍ

Neuplatňuje se

D.DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se

Komentáře