Stronghold (selamectin) – Označení na obalu - QP54AA05

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA, 15 mg (3 a 15 pipet)

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

STRONGHOLD 15 mg spot-on roztok pro kočky a psy < 2,5 kg

Selamectinum

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Selamectinum 15 mg

3.LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on.

4.VELIKOST BALENÍ

3 pipety

15 pipet

0,25 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky a psi vážící 2,5 kg nebo méně.

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat při teplotě do 30°C. Uchovávat v neotevřeném blistrovém obalu na suchém místě.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/99/014/001(3 pipety)

EU/2/99/014/012 (15 pipet)

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

č. šarže {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 a 6 pipet)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stronghold 30 mg spot-on roztok pro psy 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on roztok pro psy 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on roztok pro psy 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on roztok pro psy 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot-on roztok pro psy 40,1 – 60,0 kg

Selamectinum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Selamectinum 30 mg

Selamectinum 60 mg

Selamectinum 120 mg

Selamectinum 240 mg

Selamectinum 360 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on.

4. VELIKOST BALENÍ

3 pipety

6 pipet

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi vážící 2,6 – 5,0 kg.

Psi vážící 5,1 – 10,0 kg.

Psi vážící 10,1 – 20,0 kg.

Psi vážící 20,1 – 40,0 kg.

Psi vážící 40,1 – 60,0 kg.

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat při teplotě do 30°C. Uchovávat v neotevřeném blistrovém obalu na suchém místě.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipet)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipet)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipet)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipety)

EU/2/99/014/014 (360 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 6 pipety)

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

č. šarže {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA, 45 mg, 60 mg (3 a 6 pipet)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stronghold 45 mg spot-on roztok pro kočky 2,6 – 7,5 kg Stronghold 60 mg spot-on roztok pro kočky 7,6 – 10,0 kg

Selamectinum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Selamectinum 45 mg

Selamectinum 60 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on.

4. VELIKOST BALENÍ

3 pipety

6 pipet

0,75 ml

1,0 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky vážící 2,6 – 7,5 kg.

Kočky vážící 7,6 – 10,0 kg.

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat při teplotě do 30°C. Uchovávat v neotevřeném blistrovém obalu na suchém místě.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/99/014/002 (3 pipety)

EU/2/99/014/008 (6 pipet)

EU/2/99/014/013 (3 pipety)

EU/2/99/014/014 (6 pipet)

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

č. šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI TEXT NA FÓLII, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stronghold 15 mg spot-on roztok pro kočky a psy < 2,5 kg

Stronghold 30 mg spot-on roztok pro psy 2,6 - 5,0 kg

Stronghold 45 mg spot-on roztok pro kočky 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg spot-on roztok pro kočky 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on roztok pro psy 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on roztok pro psy 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on roztok pro psy 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot-on roztok pro psy 40,1 – 60,0 kg

Selamectinum

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

15 mg selamectinum

30 mg selamectinum

45 mg selamectinum

60 mg selamectinum

120 mg selamectinum

240 mg selamectinum

360 mg selamectinum

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře