Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Označení na obalu - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Látka: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Výrobce: Ceva Sante Animale

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartónová krabice s 1, 3, 4, 6, 12, 24, a 48 aplikátory s roztokem pro nakapání na kůži – spot-on

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vectra 3D roztok pro nakapání na kůži pro psy – spot-on 1,5–4 kg

Vectra 3D roztok pro nakapání na kůži pro psy – spot-on 4–10 kg

Vectra 3D roztok pro nakapání na kůži pro psy – spot-on 10–25 kg

Vectra 3D roztok pro nakapání na kůži pro psy – spot-on 25–40 kg

Vectra 3D roztok pro nakapání na kůži pro psy – spot-on > 40 kg

Dinotefuranum / Pyriproxyfenum / Permethrinum

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý spot-on aplikátor obsahujeDinotefuranum 44 mg /Pyriproxyfenum 3,9 mg /Permethrinum 317 mg

Každý spot-on aplikátor obsahujeDinotefuranum 87 mg /Pyriproxyfenum 7,7 mg /Permethrinum 635 mg

Každý spot-on aplikátor obsahuje Dinotefuranum 196 mg / Pyriproxyfenum 17,4 mg / Permethrinum 1429 mg

Každý spot-on aplikátor obsahuje Dinotefuranum 256 mg / Pyriproxyfenum 22,7 mg / Permethrinum 1865 mg

Každý spot-on aplikátor obsahuje Dinotefuranum 436 mg / Pyriproxyfenum 38,7 mg / Permethrinum 3175 mg

3.LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

4.VELIKOST BALENÍ

1 spot-on aplikátor

3 spot-on aplikátory

4 spot-on aplikátory

6 spot-on aplikátorů

12 spot-on aplikátorů

24 spot-on aplikátorů

48 spot-on aplikátorů

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6.INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži - spot-on.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Nepoužívat u koček.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/13/156/001 (1 aplikátor pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 1,5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 1,5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 1,5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 1,5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 1,5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 1,5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 1,5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 aplikátor pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 4–10 kg)

EU/2/13/156/007 (3 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 aplikátor pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 aplikátor pro nakapání na kůži – spot-on 25–40 kg)

EU/2/13/156/017 (3 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 aplikátor pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on > 40 kg)

EU/2/13/156/022 (3 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on y > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 aplikátory pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 aplikátorů pro roztok pro nakapání na kůži – spot-on > 40 kg)

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Spot-on aplikátor - obal

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vectra 3D spot-on (1,5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži - spot-on.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře