Ypozane (osaterone acetate) – Podmínky nebo omezení výdeje a použití - QG04CX90

Obsahy článků

A.DRŽITEL(É) POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ(Í) ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros France

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Držitel tohoto registračního rozhodnutí musí informovat Evropskou komisi o marketingových plánech pro léčivý přípravek registrovaný tímto rozhodnutím.

C. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

D.DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se.

Komentáře