Ypozane (osaterone acetate) – Označení na obalu - QG04CX90

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA - 1,875 mg

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ypozane 1,875 mg tablety pro psy

Osateroni acetas

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje 1,875 mg osateroni acetas.

3.LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

4.VELIKOST BALENÍ

7 tablet.

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6.INDIKACE

Léčba benigní prostatické hypertrofie u psů.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuplatňuje se.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros FRANCIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/2/06/068/001

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR 1,875 mg

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ypozane 1,875 mg tablety pro psy

Osateroni acetas

2.JMÉNO DRŽITELE REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

VIRBAC S.A.

3.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže {číslo}

5.SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA - 3,75 mg

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ypozane 3,75 mg tablety pro psy

Osateroni acetas

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje 3,75 mg osateroni acetas.

3.LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

4.VELIKOST BALENÍ

7 tablet.

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6.INDIKACE

Léčba benigní prostatické hypertrofie u psů.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuplatňuje se.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros FRANCIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V EU

EU/2/06/068/002

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR - 3,75 mg

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ypozane 3,75 mg tablety pro psy

Osateroni acetas

2.JMÉNO DRŽITELE REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

VIRBAC S.A.

3.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže {číslo}

5.SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA – 7,5 mg

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ypozane 7,5 mg tablety pro psy

Osateroni acetas

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje 7,5 mg osateroni acetas.

3.LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

4.VELIKOST BALENÍ

7 tablet.

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6.INDIKACE

Léčba benigní prostatické hypertrofie u psů.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuplatňuje se.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros FRANCIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V EU

EU/2/06/068/003

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR - 7,5 mg

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ypozane 7,5 mg tablety pro psy

Osateroni acetas

2.JMÉNO DRŽITELE REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

VIRBAC S.A.

3.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže {číslo}

5.SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA - 15 mg

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ypozane 15 mg tablety pro psy

Osateroni acetas

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje 15 mg osateroni acetas.

3.LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

4.VELIKOST BALENÍ

7 tablet.

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6.INDIKACE

Léčba benigní prostatické hypertrofie u psů.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuplatňuje se.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.SLOVA “UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros FRANCIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V EU

EU/2/06/068/004

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR - 15 mg

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ypozane 15 mg tablety pro psy

Osateroni acetas

2.JMÉNO DRŽITELE REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

VIRBAC S.A.

3.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže {číslo}

5.SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

Komentáře