Activyl (indoxacarb) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QP53AX27

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Intervet Productions S.A. Rue de Lyons

27460 Igoville Frankrig

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Hunde: Lægemidlet er ikke veterinærreceptpligtigt.

Katte: Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer