Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Advocate
ATC: QP54AB52
Indholdsstof: imidacloprid / moxidectin
Producent: Bayer Animal Health GmbH

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER(E) ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

Tyskland

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer