Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Broadline
ATC: QP54AASY
Indholdsstof: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Producent: Merial

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren

MERIAL

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse FRANKRIG

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer