Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Indholdsstof: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Producent: Intervet International B.V.

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af de biologisk aktive stoffer

Fremstiller af aktiv stoffer

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer