Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Cardalis
ATC: QC09BA07
Indholdsstof: benazepril hydrochloride /spironolactone
Producent: Ceva Santé Animale

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOFFER OG INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

Ceva Santé Animale Z.I. Très le Bois 22600 Loudéac Frankrig

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

73614 Schorndorf

Tyskland

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er ansvarlig for frigivelsen af den pågældende batch.

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer