Contacera (meloxicam) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QM01AC06

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea,

Co. Galway,

Irland

og

For Contacera 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og heste kun:

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25,

5531 AE Bladel,

Nederlandene

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Følgende indholdsstoffer Contacera i og er inkluderet i Tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) Nr. 37/2010:

Det

Restmarkør

Dyrearter

MRL

Målvæv

Andre

Terapeutisk

farmakologisk

 

 

 

 

bestemmels

klassifikation

aktive stof

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Meloxicam

Meloxicam

Bovine,

20 μg/kg

Muskel

N/A

Antiinflammat

 

 

caprine,

65 μg/kg

Lever

 

oriske og

 

 

porcine,

65 μg/kg

Nyre

 

antireumatiske

 

 

rabbit,

 

 

 

lægemidler,

 

 

Equidae

 

 

 

non-steroider

 

 

Bovine,

15 μg/kg

Mælk

 

(oxicam)

 

 

caprine

 

 

 

 

Hjælpestofferne er anført i punkt 6,1 i produktresuméet er enten tilladt stoffer, som tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 angiver, at der ikke kræves maksimalgrænseværdier eller betragtes som ikke falder inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 470/2009, når det anvendes som i dette veterinærlægemiddel.

Kommentarer