Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Equilis Te (tetanus toxoid) - QI05AB03

Indhold af artikel

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Equilis Te, injektionsvæske, suspension til heste

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis af 1 ml indeholder:

Aktivt stof:

Tetanus toksoid

40 Lf1

1 Flokkulations ækvivalenter; svarende til ≥ 30 IE/ml marsvineserum i Ph.Eur. potency testen

Adjuvans:

 

Renset Saponin

375 μg

Cholesterol

125 μg

Phosphatidylcholin

62,5 μg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.Læs mere...

Kommentarer