Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Fortekor Plus (benazepril hydrochloride / pimobendan) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QC09BX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Fortekor Plus
ATC: QC09BX90
Indholdsstof: benazepril hydrochloride / pimobendan
Producent: Elanco Europe Ltd

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue Frankrig

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer