Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Indholdsstof: inactivated influenza-A virus / swine
Producent: Merial S.A.S.; 
DanishDanish
Skift sprog

A.FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) af de(t) biologisk aktive stof(fer)

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Tyskland

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Tyskland

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet er veterinærreceptpligtigt.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Aktiv substans som principielt er af biologisk oprindelse hvis formål er at producere aktiv immunitet falder ikke indenfor anvendelsesområdet af Forordning (EF) nr. 470/2009.

Hjælpestofferne(inkl. adjuvanser) anført under punkt 6.1 i SPC’et er enten tilladte hjælpestoffer, hvor tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) Nr. 37/2010 indikerer, at MRL-værdier ikke er påkrævet, eller som ikke anses for at være omfattet af Forordning (EF) nr. 470/2009, når de anvendes i et veterinærlægemiddel.

Kommentarer