Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Indholdsstof: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Producent: Laboratorios Hipra S.A

A. FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF (FER) OG FREMSTILLER(E) ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) af de(t) biologisk aktive stof(fer)

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spanien

Laboratorios Hipra, S.A. Carretera C-63, km 48.300, Polígono Industrial El Rieral 17170 Amer (Girona) SPANIEN

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spanien

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Det aktive stof, der principielt er af biologisk oprindelse, der skal fremkalde en aktivitet, er ikke i anvendelsesområdet for forordning (EC) 470/2009.

De hjælpestoffer,der er anført i punkt 6.1 i produktresumeet er enten tilladte stoffer for hvilke Tabel 1 i annexet til Kommission Regulativ (EU) Nr. 37/2010 indikerer, at der ikke kræves nogen MRL eller anses for ikke at være omfattet af Regulativ (EC) Nr. 470/2009, når det er anvendt som i dette produkt.

Kommentarer