Kexxtone (monensin (as monensin sodium)) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QA16QA06

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Kexxtone
ATC: QA16QA06
Indholdsstof: monensin (as monensin sodium)
Producent: Eli Lilly and Company Limited

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Eli Lilly and Company Ltd

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

UK-L24 9LN

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Den aktive substans Monensin i Kexxtone er en godkendt substans som beskrevet i tabel 1 i bilag til Kommissionens Forordning (EU) Nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmarkør

Dyrearter

MRL

Målvæv

Andre

Terapeutisk

aktive stof

 

 

 

 

bestem-

klassifikation

 

 

 

 

 

melser

 

Monensin

Monensin A

Okse

2 μg/kg

Muskel

Ingen

Anti-infektiøst

 

 

 

10 μg/kg

Fedt

 

middel/antibiotikum

 

 

 

50 μg/kg

Lever

 

 

 

 

 

10 μg/kg

Nyre

 

 

 

 

 

2 μg/kg

Mælk

 

 

Hjælpestofferne anført under pkt. 6.1 i SPC’et er enten tilladte hjælpestoffer, hvor tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) Nr. 37/2010 indikerer, at MRL-værdier ikke er påkrævet, eller som ikke anses for at være omfattet af Forordning (EF) nr. 470/2009, når de anvendes i et veterinærlægemiddel.

Kommentarer