Meloxidolor (meloxicam) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QM01AC06

Indhold af artikel

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nederlandene

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Det aktive stof i Meloxidolor er et tilladt stof, der er beskrevet i tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre

Terapeutisk

virksomt stof

 

 

 

 

bestemme

klassifikation

 

 

 

 

 

lser

 

Meloxicam

Meloxicam

Kvæg,

20 μg/kg

Muskel

INGEN

Antiinflammat

 

 

geder,

65 μg/kg

Lever

ANGIVE

oriske læge-

 

 

grise,

65 μg/kg

Nyre

LSE

midler/ikke-

 

 

kaniner,

 

 

 

steroide

 

 

dyr af

 

 

 

antiinflam-

 

 

hestefami

 

 

 

matoriske

 

 

lien

 

 

 

lægemidler

 

 

Kvæg,

15 μg/kg

Mælk

 

 

 

 

geder

 

 

 

 

Hjælpestofferne, der er angivet i pkt. 6.1 i produktresuméet, er enten tilladte stoffer, for hvilke der ikke skal angives MRL-værdier i henhold til tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010, eller stoffer, hvis anvendelse i dette produkt ikke falder ind under forordning (EF) nr. 470/2009.

Kommentarer