Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Indholdsstof: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Producent: Intervet International BV

A. FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af de biologisk aktive stoffer Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer