Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QL03AX

A. FREMSTILLERE AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstillerne af det biologisk aktive stof

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon Frankrig

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Frankrig

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Frankrig

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer