Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QL03AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Oncept IL-2
ATC: QL03AX
Indholdsstof: vCP1338 virus
Producent: Merial;; 
DanishDanish
Skift sprog

A. FREMSTILLERE AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstillerne af det biologisk aktive stof

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon Frankrig

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Frankrig

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Frankrig

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer