Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Indholdsstof: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Producent: Intervet International BV

Indhold af artikel

A.FREMSTILLERE AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER OG INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstillerne af de biologisk aktive stoffer Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Intervet UK Ltd.

Waltor Manor, Walton, Milton Keynes

Buckinghamshire, MK7 7AJ, UK

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Aktiv substans som principielt er af biologisk oprindelse hvis formål er at producere passiv immunitet falder ikke indenfor anvendelsesområdet af Forordning (EF) nr. 470/2009 når det anvendes som i dette veterinære lægemiddel.

Hjælpestofferne (inklusiv adjuvanser) som er anført i punkt 6.1 af SPC’et er tilladte hjælpestoffer, for hvilke MRL-værdier ikke er påkrævet som ikke anses for at være omfattet af Forordning (EF) nr. 470/2009, når de anvendes i et veterinærlægemiddel.

Kommentarer