Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Porcilis PCV (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Porcilis PCV
ATC: QI09AA07
Indholdsstof: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Producent: Intervet International BV

A. FREMSTILLERE AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstillerne af det biologisk aktive stof

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Burgwedel Biotech GmbH

Im Langen Felden 5

30938 Burgwedel

Tyskland

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Aktiv substans som principielt er af biologisk oprindelse hvis formål er at producere aktiv immunitet falder ikke indenfor anvendelsesområdet af Forordning (EF) nr. 470/2009 når det anvendes som i dette veterinære lægemiddel.

Hjælpestofferne (inclusive adjuvanter) som er anført i punkt 6.1 af SPC’et er enten tilladte hjælpestoffer, hvor tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) Nr. 37/2010 indikerer at MRL-værdier ikke er påkrævet eller som ikke anses for at være omfattet af Forordning (EF) nr. 470/2009, når de anvendes i et veterinærlægemiddel.

Kommentarer