Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Purevax RC
ATC: QI06AH
Indholdsstof: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Producent: Merial

PUREVAX RC

EPAR – sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor. Dette dokument er ikke en erstatning for den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP's anbefalinger, kan du læse den faglige drøftelse (der ligeledes er en del af EPAR).

Hvad er Purevax RC?

Purevax RC er en vaccine, der indeholder følgende aktive stoffer:

svækket felin rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2-stamme),

dræbte calicivirose antigener (FCV 431- og G1-stammer).

Purevax RC består af en frysetørret pille og en opløsning, der blandes til en suspension til injektion.

Hvad anvendes Purevax RC til?

Purevax RC anvendes til at vaccinere katte fra 8 uger og opefter mod følgende sygdomme:

felin viral rhinotracheitis, der er en influenzalignende sygdom, som skyldes en herpesvirus,

felin calicivirose, der er en influenzalignende sygdom med betændelse af munden forårsaget af en calicivirus.

Vaccinen hjælper med at reducere symptomerne på sygdommene og med at reducere virusudskillelse i tilfælde af calicivirus-infektion.

Efter at Purevax RC-suspensionen er klargjort, injiceres 1 ml under huden. Den første injektion bør gives til katte, der er mindst 8 uger gamle, og den anden injektion gives tre til fire uger senere. Hvis katten har et højt niveau af maternelle antistoffer, bør man vente med den første vaccination, til katten er 12 uger gammel. Katten bør revaccineres for alle komponenterne et år efter det første vaccinationsprogram og derefter én gang årligt.

Hvordan virker Purevax RC?

Purevax RC er en vaccine. Vacciner fungerer ved at lære kroppens naturlige forsvar, også kaldet immunsystemet, hvordan det forsvarer sig mod sygdomme. Purevax RC indeholder små mængder af svækket eller dræbt virus, der fremkalder de ovenfor nævnte sygdomme.

Når en kat bliver vaccineret, opfatter immunsystemet de svækkede eller dræbte vira som fremmede og danner antistoffer mod dem. Når immunsystemet efterfølgende udsættes for viraene igen, vil det være i stand til hurtigere at danne antistoffer mod dem. Antistofferne hjælper med at beskytte mod de sygdomme, der fremkaldes af disse vira. Når katten senere i livet eksponeres for disse vira, vil den enten ikke blive inficeret, eller infektionen vil være langt mindre alvorlig.

Hvordan blev Purevax RC undersøgt?

Virkningen af Purevax RC er undersøgt i adskillige laboratorieundersøgelser, hvor katte blev vaccineret og inficeret med virulente herpesvirus og calicivirus. I feltundersøgelserne af Purevax RC så forskerne nærmere på planen for basisvaccinationen (2 injektioner med 3-4 ugers mellemrum) og boostervaccinationen (kun én injektion). Undersøgelserne omfattede unge og voksne katte af forskellige racer, men ikke killinger. Det primære mål for virkning var mængden af antistoffer i blodet mod viraene i vaccinen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Purevax RC?

I laboratorieundersøgelserne blev det påvist, at Purevax RC beskytter mod de sygdomme, der er angivet ovenfor. I feltundersøgelsen af basisvaccinationen fandt man en stigning i mængden af antistoffer mod felin rhinotracheitis herpesvirus og calicivirus-infektion. I undersøgelsen af boostervaccinationen forblev mængden af antistoffer mod rhinotracheitis herpesvirus og calicivirus-infektion på et stabilt, højt niveau eller steg lidt.

Hvilken risiko er der forbundet med Purevax RC?

Der kan af og til forekomme forbigående ligegyldighed med omgivelserne og appetitløshed samt forhøjet kropstemperatur, der varer i 1-2 dage. Der kan forekomme en lokal reaktion på injektionsstedet med lidt smerte ved berøring, kløen eller hævelse; dette forsvinder i løbet af en til to uger. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Purevax RC fremgår af indlægssedlen.

Purevax RC bør ikke anvendes til drægtige katte.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Hvis man ved et uheld kommer til at injicere sig selv med medicinen, skal man omgående søge lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Hvorfor blev Purevax RC godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Purevax RC er større end risiciene ved aktiv immunisering af katte fra 8 uger og opefter mod de førnævnte sygdomme. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Purevax RC. En afvejning af fordele og risici ved lægemidlet findes i modul 6 af denne EPAR.

Andre oplysninger om Purevax RC:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Purevax RC til MERIAL den 23. februar 2005.

Dette sammendrag blev sidst ajourført den 25. januar 2008.

Kommentarer