Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Purevax RC
ATC: QI06AH
Indholdsstof: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Producent: Merial

Indhold af artikel

A.FREMSTILLERE AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstillere af de biologisk aktive stoffer

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’Aviation

69800 Saint-Priest FRANKRIG

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 Lyon

FRANKRIG

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’Aviation

69800 Saint-Priest FRANKRIG

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer