UpCard (Torasemide anhydrous) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QC03CA04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: UpCard
ATC: QC03CA04
Indholdsstof: Torasemide anhydrous
Producent: Vétoquinol SA

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Frankrig

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer