Versican Plus DHPPi (canine distemper virus, strain CDV Bio...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI07AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Versican Plus DHPPi
ATC: QI07AD04
Indholdsstof: canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated)
Producent: Zoetis Belgium SA

A. FREMSTILLER AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER OG ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af de biologisk aktive stoffer

Bioveta, a.s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané TJEKKIET

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Bioveta, a.s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané TJEKKIET

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er ansvarlig for frigivelsen af den pågældende batch.

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer