Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Indholdsstof: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Producent: Zoetis Belgium SA

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER OG ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af de biologisk aktive stoffer

Bioveta, a.s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané TJEKKIET

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Bioveta, a.s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané TJEKKIET

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er ansvarlig for frigivelsen af den pågældende batch.

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

D.ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGS-TILLADELSEN

Ikke relevant.

Kommentarer