Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Virbagen Omega (recombinant omega interferon of feline...) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QL03AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Virbagen Omega
ATC: QL03AB
Indholdsstof: recombinant omega interferon of feline origin
Producent: Virbac S.A.

A. FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) af de(t) biologisk aktive stof(fer)

Toray industries, Inc. EhimePlant

1515 Tsutsui, Masaki-Cho, Iyogun

791-3193 Japan

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue – 2065 m

F-06516 Carros

Frankrig

B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN, HERUNDER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet må kun udleveres efter recept.

I henhold til artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF, med senere ændringer, kan en medlemsstat forbyde indførsel, salg, levering og/eller anvendelse af veterinærlægemidlet på hele eller en del af sit område, hvis det godtgøres:

a)at behandling af dyr med lægemidlet griber forstyrrende ind i gennemførelsen af et nationalt program til diagnosticering, bekæmpelse eller udryddelse af sygdomme hos dyr eller gør det vanskeligt at bekræfte, at levende dyr eller levnedsmidler eller andre produkter hidrørende fra behandlede dyr ikke er kontamineret,

b)at den sygdom, som lægemidlet er beregnet til at fremkalde immunitet mod, stort set ikke forekommer i det pågældende område.

C. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE SALG, UDLEVERING OG BRUG

Ikke relevant

D.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer