Κωδικός ATC - Qc

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
Γάτες QC09CA07 Semintra / 2 / 3 / 4 / 5 telmisartan Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Σκύλοι QC09BA07 Cardalis / 2 / 3 / 4 / 5 benazepril hydrochloride /spironolactone Ceva Santé Animale
Σκύλοι QC09BX90 Fortekor Plus / 2 / 3 / 4 / 5 benazepril hydrochloride / pimobendan Elanco Europe Ltd
Σκύλοι QC03CA04 UpCard / 2 / 4 Torasemide anhydrous Vétoquinol SA
Σκύλοι QC03DA01 Spironolactone Ceva / 2 / 3 / 4 / 5 spironolactone Ceva Sante Animale