Κωδικός ATC - Qd

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι QD07AC Cortavance / 2 / 3 / 4 / 5 hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Σκύλοι QD11AH90 Apoquel / 2 / 3 / 4 / 5 oclacitinib maleate Zoetis Belgium SA