Όνομα φαρμάκου - B

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
ΒοοειδήΠρόβατα BTVPUR Alsap 8 QI02AA08 bluetongue virus serotype 8 antigen Merial
Σκύλοι Bravecto QP53BX05 Fluralaner Intervet International B.V
Πρόβατα BTVPUR AlSap 2-4 QI04AA02 bluetongue-virus serotype-2 antigen / bluetongue-virus serotype-4 antigen Mérial
ΒοοειδήΠρόβατα Bluevac BTV8 QI04AA02 bluetongue virus inactivated, serotype 8 CZ Veterinaria S.A.
Bovela QI02AD02 modified live bovine viral diarrhoea virus type 1, non-cytopathic parent strain KE-9 and modified live bovine viral diarrhoea virus type 2, non-cytopathic parent strain NY-93 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH