Κατασκευαστής - D

Είδη Κατασκευαστής Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία
ΜοσχάριαΧοίροι Dopharma Research B.V. Melovem / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam
Σκύλοι Dechra Limited Zycortal / 2 / 3 / 4 QH02AA03 desoxycortone pivalate