Όνομα φαρμάκου - D

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
ΓάτεςΣκύλοι Dexdomitor QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
ΒοοειδήΧοίροι Draxxin QJ01FA94 tulathromycin Zoetis Belgium SA