Όνομα φαρμάκου - D

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
ΓάτεςΣκύλοι Dexdomitor / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα Draxxin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA94 tulathromycin Zoetis Belgium SA