Όνομα φαρμάκου - F

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Γάτες Fevaxyn Pentofel / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AL01 inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus Zoetis Belgium SA; 
Πτηνό Fungitraxx / 2 / 3 / 4 / 5 QJ02AC02 itraconazole Avimedical B.V.
Σκύλοι Fortekor Plus / 2 / 3 / 4 / 5 QC09BX90 benazepril hydrochloride / pimobendan Elanco Europe Ltd