Όνομα φαρμάκου - G

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Χοίροι Gripovac 3 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine Merial S.A.S.;