Όνομα φαρμάκου - I

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Χοίροι (Αρσενικά)
Improvac / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AX synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing factor conjugated to dipthheria toxoid Zoetis Belgium SA
Χοίροι Ingelvac CircoFLEX / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA07 porcine circovirus type 2 ORF2 protein Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Κοτόπουλο Innovax-ILT / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD03 Cell-associated live recombinant turkey herpesvirus (strain HVT/ILT-138), expressing the glycoproteins gD and gI of infectious laryngotracheitis virus Intervet International B.V.
Σκύλοι Incurin / 2 / 3 / 4 / 5 QG03CA04 estriol Intervet International BV
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Inflacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
ΒοοειδήΒοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
Imrestor / 2 / 3 / 4 QL03AA90 Pegbovigrastim Eli Lilly and Company Limited