Όνομα φαρμάκου - K

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Βοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
Kexxtone / 2 / 4 QA16QA06 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited