Όνομα φαρμάκου - L

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Μοσχάρια, νεογέννητα μικρότερα από 12 ωρών
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Γάτες Leucogen / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΧοίροι Loxicom / 2 / 3 / 5 QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited
Σκύλοι Letifend / 2 / 3 / 4 QI07A recombinant protein Q from Leishmania infantum MON-1 Laboratorios LETI, S.L.U.