Όνομα φαρμάκου - L

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Μοσχάρια, νεογέννητα μικρότερα από 12 ωρών
Locatim (Serinucoli) QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Γάτες Leucogen QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΧοίροι Loxicom QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited