Greek
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Όνομα φαρμάκου: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Ουσία: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Κατασκευαστής: Biokema Anstalt

LOCATIM

Περίληψη EPAR για το κοινό

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις συµβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Locatim;

Το Locatim είναι πόσιµο διάλυµα παραγόµενο από το πρωτόγαλα που λαµβάνουν τα µοσχάρια τις 12 πρώτες ώρες της ζωής τους. Περιέχει ειδικές ανοσοσφαιρίνες G (τύπος αντισώµατος) κατά των προσκολλητικών παραγόντων Escherichia coli F5. Οι ανοσοσφαιρίνες αυτές προστατεύουν τα µοσχάρια από ασθένειες που οφείλονται σε βακτήρια. Το Locatim περιέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο των 60 ml.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Locatim;

Το Locatim χρησιµοποιείται για τον περιορισµό της θνησιµότητας νεογέννητων µοσχαριών από εντεροτοξίκωση οφειλόµενη στο βακτήριο E. coli κατά τις πρώτες ηµέρες της ζωής τους. Η εντεροτοξίκωση είναι ασθένεια που προκαλείται από την απελευθέρωση τοξινών στον οργανισµό, µε κύριο σύµπτωµα τη διάρροια. Το Locatim χορηγείται σε µοσχάρια ηλικίας µικρότερης των 12 ωρών και κατά προτίµηση εντός τεσσάρων ωρών από τη γέννηση, ως συµπλήρωµα του φυσικού πρωτογάλακτος (το πρώτο γάλα) που λαµβάνουν από τη µητέρα τους. Η δόση των 60 ml (ένα φιαλίδιο) µπορεί να χορηγηθεί όπως έχει ή να διαλυθεί σε γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος.

Πώς δρα το Locatim;

Το Locatim δρα συµπληρωµατικά προς τις προστατευτικές ιδιότητες του φυσιολογικού πρωτογάλακτος, δηλαδή του πρώτου γάλακτος που παράγουν οι αγελάδες µετά τη γέννα και το οποίο πίνουν τα µοσχάρια τις πρώτες ώρες της ζωής τους. Το πρωτόγαλα περιέχει αντισώµατα που συµβάλλουν στην προστασία των µοσχαριών από ορισµένες λοιµώξεις. Το Locatim παράγεται από το πρωτόγαλα αγελάδων που έχουν ανοσοποιηθεί έναντι του βακτηρίου E. coli, δηλαδή το πρωτόγαλά τους περιέχει αντισώµατα. Το πρωτόγαλα συλλέγεται και φιλτράρεται, στη συνέχεια δε ο ορός γάλακτος (το υγρό µέρος του γάλακτος) συµπυκνώνεται για να παρασκευασθεί το Locatim. Με την παροχή επιπρόσθετων αντισωµάτων έναντι του E. coli τα µοσχάρια στα οποία χορηγείται Locatim αποκτούν συµπληρωµατική προστασία έναντι του συγκεκριµένου βακτηρίου. Η φυσική πρόσληψη πρωτογάλακτος τις πρώτες ώρες µετά τη

γέννηση προκαλεί παθητική ανοσοποίηση. Το Locatim παρέχει πρόσθετη προστασία έναντι θανάτου λόγω εντεροτοξίκωσης οφειλόµενης στο βακτήριο E. coli.

Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Locatim;

Τα αποτελέσµατα µελετών που εξετάζουν τη διάρροια νεογέννητων µοσχαριών υπό πραγµατικές συνθήκες είναι δύσκολο να ερµηνευθούν, επειδή αυτή µπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες και επειδή η σοβαρότητα της ασθένειας εξαρτάται από ποικιλία παραγόντων, όπως µεταξύ άλλων η φύση και η λοιµογόνος ισχύς του οργανισµού ή οργανισµών στους οποίους εκτίθενται τα µοσχάρια, καθώς και οι γενικές συνθήκες υγιεινής και εκτροφής της παραγωγικής µονάδας.

Ποιο είναι το όφελος του Locatim σύµφωνα µε τις µελέτες;

Από την εργαστηριακή έρευνα προέκυψε ότι τα µοσχάρια στα οποία χορηγήθηκε Locatim παρουσίασαν λιγότερο σοβαρά κλινικά συµπτώµατα διάρροιας και µεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης από όσα δεν έλαβαν το φάρµακο. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν από µελέτη υπό πραγµατικές συνθήκες.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Locatim;

∆εν έχουν αναφερθεί σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες µε το Locatim.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν ή έρχεται σε επαφή µε το ζώο;

∆εν λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις κατά τη χορήγηση του Locatim.

Πόσος χρόνος απαιτείται πριν τη σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο (χρόνος αναµονής);

Ο χρόνος αναµονής είναι µηδενικός.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Locatim;

Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Locatim υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται µε αυτό για την αγωγή µοσχαριών ηλικίας κάτω των 12 ωρών µε σκοπό τον περιορισµό της θνησιµότητας λόγω εντεροτοξίκωσης σε σχέση µε τους προσκολλητικούς παράγοντες E. coli F5 (K99) κατά τις πρώτες ώρες της ζωής τους, χορηγούµενου ως συµπλήρωµα στο πρωτόγαλα της µητέρας, και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Locatim. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα 6 της παρούσας ευρωπαϊκής δηµόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Locatim:

Στις 29 Μαρτίου 1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Biokema Anstalt για το φάρµακο Serinucoli. Στις 14 Σεπτεµβρίου 1999 το φάρµακο µετονοµάσθηκε σε Locatim. Η άδεια κυκλοφορίας ανανεώθηκε στις 29 Μαρτίου 2004. Πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριµένου προϊόντος διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας ή την εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: Σεπτέµβριος 2007.

Σχόλια