Όνομα φαρμάκου - M

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι Meloxivet QM01AC06 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
Σκύλοι Masivet QL01XE90 masitinib mesylate AB Science S.A.
ΜοσχάριαΧοίροι Melovem QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
ΓάτεςΣκύλοι Meloxoral QM01AC06 meloxicam Le Vet B.V.
Κοτόπουλο MS-H Vaccine QI01AE03 Mycoplasma synoviae strain MS-H Pharmsure Ltd