Όνομα φαρμάκου - M

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι Meloxivet / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
Σκύλοι Masivet / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE90 masitinib mesylate AB Science S.A.
ΜοσχάριαΧοίροι Melovem / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
ΓάτεςΣκύλοι Meloxoral / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam Le Vet B.V.
Κοτόπουλο MS-H Vaccine / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AE03 Mycoplasma synoviae strain MS-H Pharmsure Ltd
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Ceva Santé Animale
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Metacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Meloxidolor / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam Le Vet Beheer B.V
ΓάτεςΣκύλοι Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH