Masivet (masitinib mesylate) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - QL01XE90

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

MASIVET 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους.

MASIVET 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους.

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Masitinib 50 mg (ισοδύναμη με 59,6 mg masitinib mesylate). Masitinib 150 mg (ισοδύναμη με 178,9 mg masitinib mesylate).

Έκδοχα:

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ανοιχτό πορτοκαλί, στρογγυλό, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο που φέρει εγχάραξη “50” ή

“150” στη μία πλευρά και το λογότυπο της εταιρείας στην άλλη.

4.ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Είδη ζώων

Σκύλοι

4.2Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Θεραπεία μη χειρουργικά εξαιρέσιμων μαστοκυττωμάτων (ιστολογικού σταδίου 2 ή 3) σε σκύλους με επιβεβαιωμένη μετάλλαξη του γονιδίου c-KIT του υποδοχέα της κινάσης της τυροσίνης.

4.3Αντενδείξεις

Να μην χρησιμοποιείται σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή θηλάζουν (βλ. κεφάλαιο 4.7).

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας κάτω των 6 μηνών ή σωματικού βάρους μικρότερου των 4 kg.

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους με ηπατική νόσο υποδηλούμενη από την αύξηση της δραστηριότητας της AST ή της ALT που υπερβαίνει το τριπλάσιο των ανώτατων φυσιολογικών τιμών.

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους που πάσχουν από νεφρική νόσο υποδηλούμενη από το λόγο

πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα που υπερβαίνει το 2 ή τη συγκέντρωση λευκωματίνης στο αίμα χαμηλότερης της κατώτερης φυσιολογικής τιμής.

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους με αναιμία (αιμοσφαιρίνη < 10 g/dl).

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους με ουδετεροπενία (απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων < 2000 /mm3).

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις

Σε περιπτώσεις χειρουργικά εξαιρέσιμων μαστοκυττωμάτων, η χειρουργική επέμβαση πρέπει να αποτελεί την θεραπεία εκλογής. Η θεραπεία με Masitinib ενδείκνυται αποκλειστικά σε σκύλους με μη εξαιρέσιμα μαστοκυττώματα με μετάλλαξη του γονιδίου c-KIT του υποδοχέα της κινάσης της τυροσίνης. Η μετάλλαξη αυτή πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν από τη χορήγηση της θεραπείας (βλ. επίσης κεφάλαιο 5.1).

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Οι σκύλοι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και, εάν χρειασθεί, η θεραπεία μπορεί να τροποποιείται ή να διακόπτεται.

Παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας Κάθε μήνα η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται επαρκώς με τη χρήση χρωματομετρικών

ταινιών εμβάπτισης στα ούρα (dipstick).

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος με τις ημιποσοτικές τεχνικές των χρωματομετρικών ταινιών (πρωτεΐνη > 30 mg/dl), πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση των ούρων για τον προσδιορισμό του λόγου πρωτεΐνης/κρεατινίνης και να ληφθεί δείγμα αίματος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της κρεατινίνης, της λευκωματίνης και του ουρεϊκού αζώτου.

Εάν ο λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα είναι > 2, ή η συγκέντρωση της κρεατινίνης είναι >

κατά 1,5 φορές από την ανώτερη φυσιολογική τιμή ή η συγκέντρωση της λευκωματίνης είναι < κατά 0,75 φορές της κατώτερης φυσιολογικής τιμής ή η τιμή του ουρεϊκού αζώτου είναι > κατά 1,5 φορές

της ανώτερης φυσιολογικής, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται.

Παρακολούθηση της απώλειας πρωτεΐνών με τα ούρα Κάθε μήνα πρέπει να διενεργείται εξέταση των ούρων με χρωματομετρικές ταινίες εμβάπτισης. Σε

περίπτωση θετικού αποτελέσματος με τις ημιποσοτικές τεχνικές των ταινιών εμβάπτισης (πρωτεΐνη >

30 mg/dl), πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση των ούρων για τον προσδιορισμό του λόγου πρωτεΐνης/κρεατινίνης.

Κάθε μήνα πρέπει να μετράται η συγκέντρωση της λευκωματίνης στο αίμα.

Σε περίπτωση που ο λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα είναι > 2 ή η συγκέντρωση της λευκωματίνης είναι < κατά 0,75 φορές από την κατώτερη φυσιολογική τιμή, η θεραπεία πρέπει

να διακόπτεται έως ότου η συγκέντρωση της λευκωματίνης και ο λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα να επανέλθουν στα αποδεκτά όρια (λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα < 2 και συγκέντρωση λευκωματίνης στο αίμα > κατά 0,75 φορές από την κατώτερη φυσιολογική τιμή), οπότε και η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί με την ίδια δοσολογία.

Εάν κάποια από τις παραπάνω βιοχημικές διαταραχές εμφανιστεί για δεύτερη φορά, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Αναιμία και/ή αιμόλυση

Οι σκύλοι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για ενδείξεις (αιμολυτικής) αναιμίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κλινικών ενδείξεων αναιμίας ή αιμόλυσης, πρέπει να μετράται η συγκέντρωση

της αιμοσφαιρίνης, της έμμεσης χολερυθρίνης και της απτοσφαιρίνης, και να πραγματοποιείται εξέταση αίματος (περιλαμβανομένου και του αριθμού των δικτυοερυθροκυττάρων).

Ηθεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση:

Αιμολυτικής αναιμίας, που υποδηλώνεται με συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης < 10 g/dL, έμμεσης χολερυθρίνης > κατά 1,5 φορές από την ανώτερη φυσιολογική τιμή και απτοσφαιρίνη < 0,1 g/dL,

Μη αναγεννητικής αναιμίας που υποδηλώνεται με συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης < 10 g/dL και αριθμό δικτυοερυθροκυττάρων < 80.000/mm3.

Ηπατοτοξικότητα (αύξηση της δραστηριότητας των ενζύμων ALT ή AST), ουδετεροπενία

Σε περίπτωση αύξησης της δραστηριότητας των ενζύμων ALT ή AST > 3 φορές από την ανώτερη φυσιολογική τιμή, μείωσης της συγκέντρωσης των ουδετερόφιλων < 2000/mm3 ή οιασδήποτε άλλης σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας, η θεραπεία πρέπει να τροποποιείται ως ακολούθως:

Την πρώτη φορά εμφάνισής τους, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται έως την υποχώρησή τους και, στη συνέχεια, να επαναχορηγείται με το ίδιο δοσολογικό σχήμα.

Τη δεύτερη φορά εμφάνισης της ίδιας ανεπιθύμητης ενέργειας, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται μέχρι την υποχώρησή της και, ακολούθως να συνεχίζεται με τη χορήγηση μειωμένης ημερήσιας

δόσης που ανέρχεται στα 9mg/kg σωματικού βάρους.

Την τρίτη φορά εμφάνισης της ίδιας ανεπιθύμητης ενέργειας, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται μέχρι την υποχώρησή της και, ακολούθως να συνεχίζεται με τη χορήγηση περαιτέρω μειωμένης ημερήσιας δόσης που ανέρχεται στα 6mg/kg σωματικού βάρους.

Εάν οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχίσουν να εμφανίζονται με την ημερήσια δόση των 6 mg/kg σωματικού βάρους, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται.

Λοιπές προφυλάξεις Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται οριστικά σε περίπτωση νεφροτοξίκωσης, αυτοάνοσης αιμολυτικής

αναιμίας και/ή μη αναγεννητικής αναιμίας καθώς και σε περίπτωση σοβαρής ουδετεροπενίας και/ή σοβαρής διάρροιας και/ή έμετου που δεν υποχωρούν μετά από τη μείωση της δόσης.

Οι σκύλοι που υποβάλλονται σε θεραπεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή.

Περίληψη των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων που συνιστούν αντένδειξη για την ανάληψη ή επιβάλλουν την τροποποίηση της θεραπείας (προσωρινή διακοπή, μείωση της δόσης ή οριστική διακοπή)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ (ALT ή AST)

Αντένδειξη

Προσωρινή διακοπή

Μείωση δόσης

Οριστική διακοπή

 

 

 

 

> 3 φορές το ανώτατο

> 3 φορές το ανώτατο

> 3 φορές το ανώτατο

> 3 φορές το ανώτατο

φυσιολογικό όριο

φυσιολογικό όριο

φυσιολογικό όριο

φυσιολογικό όριο

(1η φορά)

(2η/3η φορά)

(4η φορά)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ (συγκέντρωση ουδετερόφιλων)

 

 

 

 

 

Αντένδειξη

Προσωρινή διακοπή

 

 

Οριστική διακοπή

Μείωση δόσης

 

< 2000 / mm3

< 2000 / mm3

< 2000 / mm3

 

< 2000 / mm

(1η φορά)

(2η/3η φορά)

(4η φορά)

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (λευκωματιναιμία και/ή λόγος

 

 

πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα)

 

 

Αντένδειξη

Προσωρινή διακοπή

Μείωση δόσης

 

Οριστική διακοπή

 

 

 

 

 

 

 

Λευκωματίνη < 1 φορά

Λευκωματίνη < 0,75

 

 

Λευκωματίνη < 0,75

 

φορές το κατώτατο

 

 

φορές το κατώτατο

 

το κατώτατο

 

 

 

φυσιολογικό όριο

 

 

φυσιολογικό όριο

 

φυσιολογικό όριο

 

 

 

ή λόγος

Δεν εφαρμόζεται

ή λόγος

 

ή λόγος

 

πρωτεΐνης/κρεατινίνης

 

 

πρωτεΐνης/κρεατινίνης

 

πρωτεΐνης/κρεατινίνης

 

 

 

σταηούρα > 2

 

 

σταηούρα > 2

 

στα ούρα > 2

 

 

 

 

(1 φορά)

 

 

(2 φορά)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

(αιμοσφαιρίνη, χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη, δικτυοερυθροκύτταρα)

Αντένδειξη

Προσωρινή διακοπή

Μείωση δόσης

Οριστική διακοπή

 

 

 

 

 

 

 

Αιμοσφαιρίνη < 10 g/dL

 

 

 

και είτε

Αιμοσφαιρίνη <

 

 

έμμεση χολερυθρίνη >

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

1,5 φορές το ανώτατο

10g/dL

 

 

φυσιολογικό όριο και

 

 

 

 

 

 

απτοσφαιρίνη <0,1g/dl

 

 

 

ή δικτυοερυθροκύτταρα

 

 

 

<80.000/mm3

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν στα ζώα

Η επαναλαμβανόμενη επαφή του δέρματος με την ουσία masitinib ενδέχεται να προκαλέσει υπογονιμότητα στις γυναίκες και διαταραχή της εμβρυικής ανάπτυξης.

Το δραστικό συστατικό που περιέχει το Masivet μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία του δέρματος.

Η επαφή του δέρματος με τα περιττώματα, τα ούρα και το έμεσμα των σκύλων που υποβάλλονται σε θεραπεία πρέπει να αποφεύγεται.

Κατά την απόρριψη του εμέσματος, των ούρων και των περιττωμάτων των σκύλων που υποβάλλονται σε θεραπεία συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών.

Σε περίπτωση που θραυσμένα δισκία, έμεσμα,, ούρα ή περιττώματα σκύλων που υποβάλλονται σε θεραπεία έρθουν σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως µε άφθονο νερό.

Το δραστικό συστατικό που περιέχει το Masivet μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό και βλάβη στους οφθαλμούς.

Η επαφή με τους οφθαλμούς πρέπει να αποφεύγεται.

Συνιστάται η αποφυγή της επαφής με τους οφθαλμούς πριν την αφαίρεση και την απόρριψη των γαντιών και το προσεκτικό πλύσιμο των χεριών.

Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με τους οφθαλμούς, συνιστάται η άμεση πλύση με άφθονο νερό.

Τα άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην masitinib δεν πρέπει να χειρίζονται το προϊόν.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χορηγείτε το φάρμακο στον σκύλο.

Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με τους σκύλους που υποβάλλονται σε θεραπεία, τα περιττώματα ή το έμεσμά τους.

4.6Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Πολύ συχνές

Ήπιες έως μέτριας σοβαρότητας γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια και έμετος) μέσης διάρκειας περίπου 21 και 9 ημερών, αντίστοιχα.

Ήπια έως μέτρια αλωπεκία μέσης διάρκειας περίπου 26 ημερών.

Συχνές

Σε σκύλους που πάσχουν από νεφρική νόσο κατά την έναρξη της θεραπείας (περιλαμβανομένων

της υπερκρεατιναιμίας ή της πρωτεϊνουρίας), ενδέχεται να εκδηλωθεί νεφροτοξική δράση του φαρμάκου.

Μέτρια έως σοβαρή αναιμία (απλαστική/αιμολυτική) μέσης διάρκειας περίπου 7 ημερών.

Σύνδρομο απώλειας πρωτεΐνης (κυρίως λόγω μείωσης της λευκωματίνης στον ορό του αίματος).

Ήπια ή μέτρια ουδετεροπενία μέσης διάρκειας περίπου 24 ημερών.

Αύξηση της δραστηριότητας των ενζύμων ALT ή AST μέσης διάρκειας περίπου 29 ημερών.

Τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εμφάνισης των προαναφερόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.5.

Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, στις περισσότερες περιπτώσεις ήπιες ή μέτριες, είναι:

Λήθαργος και αδυναμία μέσης διάρκειας περίπου 8 και 40 ημερών, αντίστοιχα

Μείωση ή απώλεια της όρεξης μέσης διάρκειας 45 και 18 ημερών, αντίστοιχα.

Βήχας (μέσης διάρκειας 23 ημερών).

Λεμφαδενοπάθεια (μέσης διάρκειας 47 ημερών).

Οίδημα (μέσης διάρκειας 7 ημερών).

Λίπωμα (μέσης διάρκειας 53 ημερών).

Ησυχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

-πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)

-- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)

4.7Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Να μην χρησιμοποιείται σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή θηλάζουν (βλ. κεφάλαιο 4.3). Εργαστηριακές μελέτες σε ποντικούς με ημερήσια δόση 100 mg/kg καταδεικνύουν υπογονιμότητα των θηλυκών, ενώ ημερήσιες δόσεις άνω των 30 mg/kg καταδεικνύουν εμβρυοτοξικότητα και διαταραχές στην ανάπτυξη των εμβρύων. Μελέτες σε κουνέλια ωστόσο, δεν κατέδειξαν τα παραπάνω.

4.8Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δοκιμές in vitro με ανθρώπινα μικροσώματα καταδεικνύουν ότι η ταυτόχρονη θεραπεία με ουσίες που μεταβολίζονται από το ενζυμικό σύστημα CYP450 ενδέχεται να αυξομειώσει τη συγκέντρωση της masitinib ή των υπολοίπων ουσιών στο πλάσμα. Για τους σκύλους δεν υπάρχουν αντίστοιχες

διαθέσιμες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, συνιστάται προσοχή κατά την ταυτόχρονη χορήγηση masitinib και άλλων ουσιών.

Ηταυτόχρονη χορήγηση άλλων ουσιών με μεγαλύτερο βαθμό δέσμευσης πρωτεϊνών ενδέχεται να ανταγωνίζεται τη δέσμευση της masitinib και, κατά συνέπεια, να προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ηαποτελεσματικότητα του Masivet ενδέχεται να είναι μειωμένη σε σκύλους που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία και/ή ακτινοθεραπεία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε άλλα κυτταροστατικά προϊόντα.

4.9Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Χορήγηση από το στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι 12,5 mg/kg (με εύρος δόσης μεταξύ 11-14 mg/kg), άπαξ ημερησίως, όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Σε σκύλους με σωματικό βάρος μικρότερο των 15 kgδεν είναι πάντα εφικτή η ακριβής δοσολογία. Για την επίτευξη της επιθυμητής δόσης των 11-14 mg/kg σωματικού βάρους, στους εν λόγω σκύλους

πρέπει να χορηγούνται συνολικές δόσεις των 50, 100 ή 150mg.

Τα δισκία πρέπει να χορηγούνται ολόκληρα και δεν πρέπει να διαιρούνται, να θραύονται ή να κονιοποιούνται. Εάν ο σκύλος αποβάλλει ένα δισκίο αφού το μασήσει, το δισκίο αυτό πρέπει να

απορριφθεί.

Τα δισκία πρέπει να χορηγούνται πάντοτε με τροφή και κατά τον ίδιο τρόπο.

 

12,5 mg/kg

 

 

 

 

 

 

σωματικού

Αριθμός

 

 

 

βάρους

δισκίων ανά

 

 

 

 

 

 

 

ημέρα

 

Δόση mg/kg

 

Σωματικό

 

 

 

Κατώτε

 

 

βάρος σκύλου

 

ρο

Ανώτερ

 

σε kg

 

mg

-

mg

βάρος

ο βάρος

 

> 15

 

συν

13,7

11,1

 

> 18

 

συν

13,9

11,4

 

> 22

 

-

-

13,6

11,5

 

> 26

 

συν

13,5

11,7

 

> 30

 

συν

13,3

11,8

 

> 34

 

-

-

13,2

11,8

 

> 38

 

συν

13,2

11,9

 

> 42

 

συν

13,1

12,0

 

> 46

 

-

-

13,0

12,0

 

> 50

 

συν

13,0

12,0

 

> 54

 

συν

13,0

12,1

 

> 58

 

-

-

12,9

12,1

 

> 62

 

συν

12,9

12,1

 

> 66

 

συν

12,9

12,1

 

> 70

 

-

-

12,9

12,2

 

> 74

 

συν

12,8

12,2

 

> 78

 

-

συν

12,8

-

Εάν εντός 10 λεπτών από τη χορήγηση του δισκίου παρατηρηθεί αναγωγή ή έμετος, η χορήγηση της δόσης πρέπει να επαναληφθεί. Εάν παρατηρηθεί αναγωγή ή έμετος μετά την παρέλευση των 10 λεπτών από τη χορήγηση του δισκίου, η χορήγηση της δόσης δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Μετά από 4 έως 6 εβδομάδες η θεραπεία πρέπει ναεπανεξετάζεται για να αξιολογείται η αρχική θεραπευτική ανταπόκριση. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την ανταπόκριση σε αυτή. Σε περίπτωση σταθερής πορείας της νόσου, δηλαδή αμετάβλητης κλινικής εικόνας, μερικής ή πλήρους κλινικής ανταπόκρισης, η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται εφόσον το προϊόν είναι καλά ανεκτό. Σε περίπτωση εξέλιξης του όγκου, η θεραπεία δεν αναμένεται να είναι επιτυχής και πρέπει να επανεξετάζεται.

Μείωση δόσης, προσωρινή διακοπή της θεραπείας και οριστική διακοπή της θεραπείας

Οι σκύλοι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκτιμάται η ανάγκη μείωσης της δόσης σε περίπτωση πιθανών σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. κεφάλαιο 4.5). Οι δόσεις μπορούν να μειωθούν στα 9 mg/kg σωματικού βάρους (με εύρος 7,5 – 10,5 mg/kg) ή στα 6mg/kg σωματικού βάρους (με εύρος 4,5 – 7,5 mg/kg) σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες.

Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών, η ημερήσια δόση μειώθηκε λόγω εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών και κυρίως λόγω της αύξησης των τρανσαμινασών σε περίπου 16% τ ων σκύλων.

9 mg ανά kg σωματικού βάρους άπαξ ημερησίως όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

 

Αριθμός

 

 

 

 

δισκίων ανά

 

 

 

 

 

ημέρα

 

Δόση mg/kg

Σωματικό

 

 

 

Κατώ

Ανώτε

βάρος σκύλου

 

τερο

ρο

σε kg

mg

-

mg

βάρος

βάρος

> 15,0

19,4

-

-

10,0

7,7

> 19,4

25,0

συν

10,3

8,0

> 25,0

30,6

συν

10,0

8,2

> 30,6

36,1

-

-

9,8

8,3

> 36,1

41,7

συν

9,7

8,4

> 41,7

47,2

συν

9,6

8,5

> 47,2

52,8

-

-

9,5

8,5

> 52,8

58,3

συν

9,5

8,6

> 58,3

63,9

συν

9,4

8,6

> 63,9

69,4

-

-

9,4

8,6

> 69,4

75,0

συν

9,4

8,7

> 75,0

80,6

συν

9,3

8,7

6 mg ανά kg σωματικού βάρους άπαξ ημερησίως όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

 

 

Αριθμός

 

 

 

 

δισκίων ανά

 

 

 

 

 

 

ημέρα

 

Δόση mg/kg

Σωματικό

 

 

 

 

Κατώ

Ανώτε

βάρος σκύλου

 

 

τερο

ρο

σε kg

mg

 

mg

βάρος

βάρος

> 15,0

20,8

 

-

-

6,6

4,8

> 20,8

29,2

-

-

7,2

5,1

> 29,2

37,5

 

συν

6,9

5,3

> 37,5

45,8

 

συν

6,7

5,5

> 45,8

54,2

-

-

6,5

5,5

> 54,2

62,5

 

συν

6,5

5,6

> 62,5

70,8

 

συν

6,4

5,6

> 70,8

79,2

-

-

6,4

5,7

> 79,2

-

 

συν

6,3

-

4.10Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα) εάν είναι απαραίτητα

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση των 12,5mg/kg σωματικού βάρους αντιστοιχεί στη μέγιστη ανεκτή δόση η οποία προέκυψε από μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης σε υγιείς σκύλους της φυλής Beagle.

Ενδείξεις υπερδοσολογίας παρατηρήθηκαν σε μελέτες τοξικότητας που διενεργήθηκαν σε υγιείς

σκύλους, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 39 εβδομάδες με δόσεις μεγαλύτερες από τη συνιστώμενη δόση κατά 2 φορές περίπου (25mg masitinib), για 13 και 4 εβδομάδες με δόσεις μεγαλύτερες από τη συνιστώμενη δόση κατά 3 φορές περίπου (41,7mg masitinib) και για 4

εβδομάδες με δόσεις μεγαλύτερες από τη συνιστώμενη δόση κατά 10 φορές περίπου (125mg masitinib). Τα βασικά όργανα-στόχος στα οποία μπορεί να παρατηρηθεί τοξικότητα είναι ο γαστρεντερικός σωλήνας, το αιμοποιητικό σύστημα, οι νεφροί και το ήπαρ.

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από υπερδοσολογία, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται μέχρι την υποχώρηση των ανεπιθύμητων ενεργειών και, στη συνέχεια, να χορηγείται

θεραπεία με τη συνιστώμενη θεραπευτική δόση.

4.11 Χρόνος αναμονής

Δεν απαιτείται.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: αναστολέας της πρωτεΐνικής κινάσης της τυροσίνης Κωδικός ATCvet: QL01XE90.

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Η masitinib είναι αναστολέας της πρωτεΐνικής κινάσης της τυροσίνης η οποία in vitro έχει τεκμηριωθεί ότι αποτελεί ισχυρό εκλεκτικό αναστολέα της μεταλλαγμένης μορφής του υποδοχέα που κωδικοποιείται από το γονίδιο c-Kit, στην παραμεμβρανική περιοχή. Επίσης, αναστέλλει τον υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα που παράγεται από τα αιμοπετάλια (PDGF) και τον υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών (FGFR3).

Στη βασική κλινική μελέτη σε πραγματικές συνθήκες, σκύλοι διαφόρων φυλών ηλικίας μεταξύ δύο

και δεκαεπτά ετών, υποβλήθηκαν με τυχαία επιλογή σε θεραπεία με τη χορήγηση δόσης Masivet12,5 mg/kg ή σε θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Σε σκύλους με μη χειρουργικά εξαιρέσιμα

μαστοκυττώματα, ιστολογικού σταδίου 2 ή 3, στα οποία εκφράζεται το μεταλλαγμένο γονίδιοc-KIT του υποδοχέα της κινάσης της τυροσίνης, η θεραπεία με Masivet κατέδειξε σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την κλινική επιδείνωση του όγκου, με μέσο όρο τις 241 ημέρες σε σύγκριση με τις 83 ημέρες που ήταν ο αντίστοιχος χρόνος για το εικονικό φάρμακο. Η ανταπόκριση στη θεραπεία με masitinib εκφράστηκε ως σταθεροποίηση της νόσου, δηλαδή αμετάβλητη κλινική εικόνα, μερική ή πλήρης κλινική ανταπόκριση.

Η θεραπεία με masitinib πρέπει να χορηγείται μόνο σε σκύλους με μη εξαιρέσιμα μαστοκυττώματα, στα οποία εκφράζεται το μεταλλαγμένο γονίδιο c-KIT του υποδοχέα της κινάσης της τυροσίνης. Η παρουσία του μεταλλαγμένου γονιδίου c-KIT του υποδοχέα της κινάσης της τυροσίνης πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν από τη θεραπεία.

5.2Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Μετά την από του στόματος χορήγηση δόσης 11,2mg (±0,5 mg) ανά kg σωματικού βάρους σε σκύλους, η masitinib απορροφάται ταχέως και ο χρόνος για τη μέγιστη συγκέντρωση (Tmax) είναι περίπου 2 ώρες. Η διάρκεια ημιζωής (t½) είναι περίπου 3-6 ώρες. Η masitinib προσκολλάται στις πρωτεΐνες του πλάσματος σε ποσοστό περίπου 93%.

Η masitinib μεταβολίζεται κυρίως μέσω της Ν-αποαλκυλίωσης. Η απέκκριση πραγματοποιείται από τη χολή.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Cellulose, microcrystalline

Povidone K30

Pig Liver powder

Crospovidone

Magnesium stearate

Tablet coating:

Macrogol 3350

Polyvinyl alcohol

Talc

Titanium dioxide (E171)

Sunset yellow (E110) aluminium lake.

6.2Ασυμβατότητες

Δεν ισχύει.

6.3Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 χρόνια

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Να φυλάσσετε τον περιέκτη σφιχτά σφραγισμένο.

6.5Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Λευκή φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με θερμοσυγκολλούμενη μεμβράνη και ανθεκτικό πώμα ασφαλείας για λόγους προστασίας των παιδιών.

Ηφιάλη όγκου 30 ml περιέχει 30 δισκία Masivet 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.

Ηφιάλη όγκου 40 ml περιέχει 30 δισκία Masivet 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.

Ηφιάλη όγκου 60 ml περιέχει 30 δισκία Masivet 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός μη χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

AB Science S.A. 3 avenue George V 75008 Paris Γαλλία

+33 (0)1 47 20 00 14

+33 (0)1 47 20 24 11 MASIVET@ab-science.com

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/002

EU/2/08/087/003

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 17/11/2008 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

Σχόλια