Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) - QI09AB02

NEOCOLIPOR

Περίληψη EPAR για το κοινό

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις συµβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της επιτροπής συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Neocolipor;

To Neocolipor είναι ένα αδρανοποιηµένο εµβόλιο που χορηγείται για τη µείωση της κολοβακτηριδιακής διάρροιας (βακτηριακή λοίµωξη η οποία προκαλείται από στελέχη της Ε. Coli) στα νεογέννητα χοιρίδια.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Neocolipor;

Το Neocolipor χορηγείται σε θηλυκούς χοίρους, σύες και συΐδες, για την ανοσοποίηση των νεογνών κατά της κολοβακτηριδιακής διάρροιας. Οι συΐδες είναι ζώα που έχουν γεννήσει λιγότερα από δύο νεογνά. Το εµβόλιο χορηγείται µε ενδοµυϊκή ένεση.

Πώς δρα το Neocolipor;

Το Neocolipor περιέχει αδρανοποιηµένα στελέχη της E. coli τα οποία εκφράζονται από τα αντιγόνα προσκόλλησης F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) και F41.

Το εµβόλιο χορηγείται στις χοιροµητέρες (σύες και συΐδες) και επιτρέπει στα χοιρίδια να αποκτήσουν παθητική ανοσία κατά τις πρώτες ηµέρες της ζωής τους κατά της κολοβακτηριδιακής διάρροιας των νεογνών. Η ασθένεια αυτή προκαλείται από στελέχη της E. coli τα οποία φέρουν τα αντιγόνα προσκόλλησης F4, F5, F6 και F41.

Το εµβόλιο προορίζεται για χρήση 5-7 εβδοµάδες πριν από τη γέννα, µε δεύτερο εµβολιασµό 2 εβδοµάδες πριν από τη γέννα. Αναµνηστικός εµβολιασµός πραγµατοποιείται 2 εβδοµάδες πριν από κάθε γέννα

Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Neocolipor;

Πραγµατοποιήθηκαν πολλές δοκιµές τόσο σε εργαστήριο όσο και σε πραγµατικές συνθήκες, για να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου.

Υποβλήθηκαν δεδοµένα για την ασφάλεια προς στήριξη της ένδειξης χορήγησης του προϊόντος σε συνθήκες εργαστηρίου και σε πραγµατικές συνθήκες. Η ασφάλεια του προϊόντος αποδείχθηκε µε πειστικό τρόπο.

Ποιο είναι το όφελος του Neocolipor σύµφωνα µε τις µελέτες;

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν κατέδειξαν τη στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των εµβολιασµένων και µη ζώων, η οποία αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητα του εµβολίου. Ο επανεµβολιασµός αποδείχθηκε αποτελεσµατικός τα συνιστώµενα χρονικά διαστήµατα.

Ποιες είναι οι ανεπιθύµητες ενέργειες του Neocolipor;

Ο εµβολιασµός ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρά αύξηση της θερµοκρασίας του σώµατος του ζώου (µικρότερη από 1,5°C σε µέγιστο χρονικό διάστηµα 24 ωρών).

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν ή έρχεται σε επαφή µε το ζώο;

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοχορήγησης, πρέπει να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου.

Πόσος χρόνος απαιτείται πριν τη σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο (χρόνος αναµονής);

Ο χρόνος αναµονής του προϊόντος είναι µηδέν ηµέρες. (Το εµβόλιο δεν περιέχει συστατικά που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές από τα πτηνά που εµβολιάζονται µε τη συνιστώµενη δόση.)

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Neocolipor;

Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Neocolipor αποδείχθηκε αποτελεσµατικό για τη µείωση της κολοβακτηριδιακής διάρροιας στα νεογέννητα χοιρίδια.

Λοιπές πληροφορίες για το Neocolipor:

Στις 9 Αυγούστου 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Mérial για το Neocolipor και, ακολούθως, η άδεια ανανεώθηκε. Πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριµένου φαρµάκου διατίθενται στην ετικέτα/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: Αύγουστος 2008

Σχόλια