Nobilis IB Primo QX (live avian infectious bronchitis virus,...) - QI01AD07

Περιεχόμενα άρθρου

Nobilis IB Primo QX

Ζωντανός ιός της λοιμώδους βρογχίτιδας των πτηνών, στέλεχος D388

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Nobilis IB Primo QX;

Το Nobilis IB Primo QX είναι κτηνιατρικό εμβόλιο που περιέχει το στέλεχος D388 ζωντανού εξασθενημένου ιού της λοιμώδους βρογχίτιδας των πτηνών. Το Nobilis IB Primo QX διατίθεται υπό μορφή λυοφιλιοποιημένης κόνεος η οποία μπορεί να χορηγηθεί μαζί με διαλύτη, για την παρασκευή εναιωρήματος.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Nobilis IB Primo QX;

Το Nobilis IB Primo QX χρησιμοποιείται για την προστασία των ορνιθίων έναντι του ιού της λοιμώδους βρογχίτιδας που προκαλείται από στελέχη του ιού της λοιμώδους βρογχίτιδας, γνωστά ως παραλλαγμένα QX-like, όπως το στέλεχος D388. Το εμβόλιο χορηγείται σε ορνίθια από την ηλικία της 1 ημέρας ή μεγαλύτερη μέσω ψεκασμού ή μέσω οφθαλμικής ή ενδορρινικής ενστάλλαξης. Η διάρκεια της προστασίας είναι 8 εβδομάδες.

Πώς δρα το Nobilis IB Primo QX;

Το Nobilis IB Primo QX είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστημα (τη φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αντιμετωπίζει τις νόσους. Ο ιός της λοιμώδους βρογχίτιδας των πτηνών που περιέχει το Nobilis IB Primo QX είναι εξασθενημένος ώστε να μην προκαλεί τη νόσο. Όταν το Nobilis IB Primo QX χορηγείται στα ορνίθια, το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων αναγνωρίζει τον ιό

ως «ξένο σώμα» και παράγει αντισώματα για να τον αντιμετωπίσει. Εάν τα ζώα εκτεθούν μελλοντικά στον συγκεκριμένο ιό, το ανοσοποιητικό τους σύστημα θα είναι σε θέση να αποκριθεί ταχύτερα, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη προστασία τους από τη λοιμώδη βρογχίτιδα.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Nobilis IB Primo QX;

Ηαποτελεσματικότητα του εμβολίου διερευνήθηκε αρχικά μέσω αρκετών εργαστηριακών μελετών σε ορνίθια. Σκοπός των μελετών ήταν να τεκμηριώσουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πλήρη προστασία των ορνιθίων, τη χρονική διάρκεια της προστασίας έναντι της λοιμώδους βρογχίτιδας των πτηνών που προκαλείται από τα παραλλαγμένα QX-like στελέχη του ιού, καθώς και την επίδραση των μητρικών αντισωμάτων (μεταφέρονται από τη μητέρα) στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Ηαποτελεσματικότητα του Nobilis IB Primo QX διερευνήθηκε σε δύο μελέτες πεδίου.

Στην πρώτη μελέτη πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός μέσω ψεκασμού σε κρεατοπαραγωγά ορνίθια (ορνίθια που προορίζονται για κρέας) τόσο με το Nobilis IB Primo QX όσο και με το Nobilis IB Ma5 (εμβόλιο κατά του στελέχους Μασαχουσέτης του ιού της λοιμώδους βρογχίτιδας). Τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό εκτέθηκαν στον ιό δύο ομάδες των 28 πτηνών. Η πρώτη ομάδα εκτέθηκε σε στέλεχος QX και η δεύτερη ομάδα εκτέθηκε σε ένα άλλο στέλεχος που ονομάζεται M41. Οι ομάδες ελέγχου δεν εμβολιάστηκαν για να καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα της έκθεσης στον ιό.

Σε δεύτερη μελέτη εμβολιάστηκαν μέσω ψεκασμού 42 κρεατοπαραγωγά ορνίθια ηλικίας 1 ημέρας και, 3 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, εκτέθηκαν στο στέλεχος QX του ιού. Τα μη εμβολιασμένα ορνίθια παρέμειναν ως μάρτυρες για να καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα της έκθεσης στον ιό.

Ποιο είναι το όφελος του Nobilis IB Primo QX σύμφωνα με τις μελέτες;

Οι εργαστηριακές μελέτες κατέδειξαν ότι το εμβόλιο αναπτύσσει την πλήρη δράση του μετά από τρεις εβδομάδες και ότι η προστασία διαρκεί οκτώ εβδομάδες. Η προστασία δεν επηρεάζεται από τα αντισώματα που μεταφέρονται από τη μητέρα.

Στην πρώτη μελέτη πεδίου το 100% και το 90% των πτηνών που εμβολιάστηκαν με Nobilis IB Primo QX αναμεμειγμένο με Nobilis IB Ma5 ήταν προστατευμένο από το στέλεχος QX και από το στέλεχος M41 αντίστοιχα, σε σύγκριση με κανένα προστατευόμενο από τα μη εμβολιασμένα πτηνά.

Η δεύτερη μελέτη πεδίου κατέδειξε ότι από τον ιό προστατεύτηκε το 93% των πτηνών που εμβολιάστηκαν με Nobilis IB Primo QX και κανένα από τα μη εμβολιασμένα πτηνά.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Nobilis IB Primo QX;

Το Nobilis IB Primo QX δεν πρέπει να χορηγείται σε πτηνά σε περίοδο ωοτοκίας ή εντός 4 εβδομάδων πριν από την έναρξη της περιόδου ωοτοκίας.

Μετά από τον εμβολιασμό είναι πιθανόν να εμφανισθεί ήπια παροδική αντίδραση στους αεραγωγούς, όπως ρινικό έκκριμα, για τουλάχιστον 10 ημέρες. Οι εν λόγω αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από 1 στα 10.000 πτηνά).

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;

Σε περίπτωση εμβολιασμού μέσω ψεκασμού, κατά τον χειρισμό του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιούνται μάσκες με προστασία ματιών. Για να αποφύγετε τη μετάδοση του ιού, μετά από τον εμβολιασμό πλένετε και απολυμαίνετε τα χέρια και τον εξοπλισμό.

Ποια είναι η περίοδος αναμονής;

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από τη χορήγηση του φαρμάκου έως τη σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση των αβγών και του γάλακτος για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η περίοδος αναμονής για το Nobilis IB Primo QX όσον αφορά τα ορνίθια είναι μηδέν ημέρες.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Nobilis IB Primo QX;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Nobilis IB Primo QX υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό όσον αφορά την εγκεκριμένη ένδειξη και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Nobilis IB Primo QX. Η επιτροπή εισηγήθηκε την υποβολή επιπρόσθετης μελέτης υπερδοσολογίας. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην επιστημονική συζήτηση της παρούσας ευρωπαϊκής δημόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Nobilis IB Primo QX:

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Nobilis IB Primo QX. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Ιούλιος 2014.

Σχόλια